สรุปกิจกรรม Happy Day with Rabbit ส่งท้ายการฝึกงานภาคฤดูร้อน 2021 แบบ New Normal

20 Jul 2021

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะส่งผลให้นักศึกษาที่ได้มาฝึกงานที่แรบบิท ดิจิทัล กรุ๊ป ต้องทำงานในรูปแบบ Work from Home” และไม่สามารถใกล้ชิดกันเหมือนกับการมาทำงานที่ออฟฟิศตามปกติ แต่ด้วยความห่วงใยและใส่ใจนักศึกษาฝึกงาน ทีมแรบบิทจึงมีการจัดกิจกรรม  Happy Day with Rabbit” เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีให้กับน้องๆ ฝึกงานได้รู้จักกันมากขึ้น พร้อมทั้งสอดแทรกสาระความรู้ และสรุปส่งท้ายการฝึกงานภาคฤดูร้อนของปี 2021

กิจกรรม Happy Day with Rabbit” เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ที่ให้น้องฝึกงานทั้ง 30 คนได้มาพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้กันผ่าน Google Meet โดยแบ่งออกเป็น 3 Sessions เริ่มต้นที่ Session แรก Happy to meet you เป็นการทักทายให้น้องฝึกงานทุกคนได้รู้จักกัน และมีกิจกรรมสนุกสนานให้ได้ร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับแรบบิทฯ ผ่านทาง Kahoot ซึ่งตัวเลือกแต่ละข้อที่ให้น้องๆ ได้ตอบคำถามถือว่าเรียกเสียงหัวเราะ และสร้างรอยยิ้มได้เป็นอย่างดี

ส่วนใน Session ที่ 2 Happy Moment เป็นการแชร์ความรู้และประสบการณ์การทำงานจากพี่ๆ ทั้ง 3 ท่าน นำทีมโดย “พี่เต่า” ไชยณัฐ สัจจะปรเมษฐ จาก Alchemist , “พี่ตะวัน” เทียบตะวัน ลิ้มจิตรกร จาก Rabbit’s Tale และ “พี่แซม” พลสัน นกน่วม จาก The Zero โดยพี่ทั้ง 3 ท่าน ได้นำ Case study มาเล่าสู่กันฟัง พร้อมตอบคำถามที่น้องๆ สงสัยเกี่ยวกับการทำงานในวงการเอเจนซี่ได้แบบเจาะลึก เพื่อให้น้องๆ ได้รับความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง

นอกจากนี้ยังมีไฮไลท์เด่นปิดท้ายกิจกรรมกับ Happy with CEO โดย “พี่แม็ค” สุนาถ  ธนสารอักษร CEO -Rabbit Digital Group ซึ่งใน Session นี้ เป็นการแชร์ความรู้ด้าน Digital Marketing และวิธีพัฒนาตัวเองในองค์กร ทั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ซักถามถึงประเด็นที่สงสัยเกี่ยวกับการทำงานและโอกาสในการร่วมงานที่แรบบิทฯ ด้วย

บทสรุปจากการฝึกงานภาคฤดูร้อนในปี 2021 แรบบิท ดิจิทัล กรุ๊ป มีนักศึกษาฝึกงานทั้งหมด 30 คน จากทุกแผนก ทุกบริษัทในเครือ เราหวังว่า ประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงานในปีนี้ จะเป็นพื้นฐานที่ดีให้กับทุกคน เพื่อเริ่มต้นชีวิตการทำงานได้อย่างราบรื่น และแม้ว่าในปีนี้ รูปแบบการฝึกงานต้องเปลี่ยนไป แต่ความใส่ใจยังเต็มร้อยเหมือนเดิม

ดูรายละเอียดการสมัครงานและฝึกงานกับ แรบบิท ดิจิทัล กรุ๊ป ได้ที่ https://rabbitdigitalgroup.bamboohr.com/jobs/
รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ career@rabbitdigitalgroup.com

written by

Rabbit Digital Group

Break the norm, Build the tale.

Related Blogs

การดูแลจิตใจ (ตัวเอง) ในช่วงวิกฤติ ฉบับรวิศ หาญอุตสาหะ

หัวข้อการดูแลจิตใจ (ตัวเอง) ในช่วงวิกฤต เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม Club Burrow ครั้งที่ 2 จัดขึ้น @Gather Town แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ให้ทีมแรบบิททุกคนเข้ามาท

1 Oct 2021

กิจกรรม Club burrow2 กระชับความสัมพันธ์ทีมแรบบิทให้ใจใกล้กัน

แรบบิท ดิจิทัล กรุ๊ป จัดกิจกรรม Club Burrow เพื่อช่วยกระชับความสัมพันธ์ของทีมแรบบิทให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ในวันที่ทุกคนต้องทำงานในรูปแบบ Work From Home

29 Sep 2021

กิจกรรม Club Burrow กระชับความสัมพันธ์ในวันที่ทุกคนต้อง Work From Home

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แรบบิท ดิจิทัล กรุ๊ป ได้เล็งเห็นถึงความสัมพันธ์ของพนักงานที่ต้องทำงานอยู่บ้านตลอดทั้งวัน ไม่สามารถออกไปหาประสบการณ์

19 Aug 2021

Let’s Jump
Together

Request For Credential Presentation

Let’s Jump
Together

Request For Credential Presentation