3 สวัสดิการโดนใจสำหรับทีมแรบบิท

12 Oct 2021

แรบบิท ดิจิทัล กรุ๊ป ได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับทีมงานนอกเหนือจากสวัสดิการขั้นพื้นฐานทั่วไป เพราะเราเชื่อว่าทีมงานทุกคนเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้า เราจึงจัดให้มี 3 สวัสดิการพิเศษโดนใจ ให้ทุกคนได้แสดงฝีมือกันอย่างเต็มที่

เริ่มต้นด้วยสวัสดิการแรก Work from anywhere” ที่ทุกคนสามารถเลือกสถานที่ทำงานได้อย่างอิสระ โดยไม่ได้จำกัดว่าต้องเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศหรือทำงานที่บ้าน พนักงานทุกคนสามารถนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน เช่น โน้ตบุ๊ค ไปนั่งทำงานที่ร้านคาเฟ่ชิคๆ ในเชียงใหม่ Co-working space ที่ชอบ หรือแม้แต่ห้องพักในโตเกียว เพื่อเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นแรงบันดาลใจให้สามารถปลดปล่อยไอเดียสร้างสรรค์ตามบรรยากาศการทำงาน และลดความลำบากในการเดินทางมายังออฟฟิศทุกวัน

สวัสดิการที่สองเรื่องวันลาพักร้อนที่ไม่จำกัด Unlimited Annual leave” ทุกคนสามารถลาหยุดได้อย่างไม่จำกัดจำนวนวัน เพื่อบริหารจัดเวลาการทำงานและเวลาส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสวัสดิการนี้สามารถทำได้หลังจากที่ผ่านระยะทดลองงาน 90 วัน โดยเราเชื่อว่า ทุกคนเป็นมืออาชีพ มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานที่ได้มอบหมายเสร็จตามที่กำหนดไว้

สวัสดิการที่สามเป็นเรื่องของการเดินทางไปทำงานในสถานที่อื่นๆ นอกจากออฟฟิศ เช่น ไปพบลูกค้า หรือไปถ่ายทำโฆษณานอกสถานที่ ทางแรบบิทได้จัดเตรียม Grab for business” ให้ทุกคนสามารถเรียกใช้บริการเพื่อเดินทางไปทำงานได้อย่างสะดวกสบาย โดยที่ไม่ต้องสำรองเงินจ่ายก่อน ทำให้ประหยัดเวลาและขั้นตอนของการเบิกจ่าย

โดยสวัสดิการพิเศษทั้งหมดนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่แรบบิท ฯ มอบให้กับทุกคน เพื่อแสดงถึงความห่วงใยและใส่ใจในประสบการณ์ทำงาน เราเชื่อว่าทีมงานคือส่วนสำคัญที่สุดในการทำงานของบริษัท ฯ สวัสดิการ 3 อย่างนี้ จะช่วยลดความลำบาก และช่วยสร้างแรงผลักดันให้ทุกคนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมที่นำพาองค์กรก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยกัน

written by

Rabbit Digital Group

Break the norm, Build the tale.

Related Blogs

ฉีกกรอบการทำงานเดิมๆ ด้วยการทำงานแบบ “Work from Anywhere”

จากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้แรบบิท ดิจิทัล กรุ๊ป มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นการทำงานจากที่บ้าน หรือ Work from Home ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเพื่อ

5 Oct 2021

กิจกรรม Club burrow2 กระชับความสัมพันธ์ทีมแรบบิทให้ใจใกล้กัน

แรบบิท ดิจิทัล กรุ๊ป จัดกิจกรรม Club Burrow เพื่อช่วยกระชับความสัมพันธ์ของทีมแรบบิทให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ในวันที่ทุกคนต้องทำงานในรูปแบบ Work From Home

29 Sep 2021

กิจกรรม Club Burrow กระชับความสัมพันธ์ในวันที่ทุกคนต้อง Work From Home

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แรบบิท ดิจิทัล กรุ๊ป ได้เล็งเห็นถึงความสัมพันธ์ของพนักงานที่ต้องทำงานอยู่บ้านตลอดทั้งวัน ไม่สามารถออกไปหาประสบการณ์

19 Aug 2021

Let’s Jump
Together

Request For Credential Presentation

Let’s Jump
Together

Request For Credential Presentation