ฉีกกรอบการทำงานเดิมๆ ด้วยการทำงานแบบ “Work from Anywhere”

5 Oct 2021

จากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้แรบบิท ดิจิทัล กรุ๊ป มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นการทำงานจากที่บ้าน หรือ Work from Home ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเพื่อความปลอดภัย ลดความเสี่ยงในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับพนักงาน

โดยจัดเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทางด้าน IT เช่น Laptop, หน้าจอ Monitor, Keyboard, Mouse และการเชื่อมต่อเข้า Server ต่างๆ ของบริษัท นอกจากนี้ยังมีการจัดอุปกรณ์สำนักงาน โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับใครที่ต้องการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวที่บ้านด้วย แถมยังไปส่งให้ถึงบ้านด้วยนะ

แต่!! ในช่วงที่สถานการณ์ปกติ ทางแรบบิทฯ ก็ไม่ได้จำกัดสถานที่ในการทำงาน โดยทุกคนสามารถทำงานที่ไหนก็ได้อย่างอิสระ (Work from Anywhere) เพื่อประหยัดเวลาเดินทาง โดยเฉพาะพนักงานที่บ้านไกลจากออฟฟิศและใช้เวลาในการเดินทางนาน เพราะเชื่อว่าทีมแรบบิททุกคนสามารถจัดสรรและกำหนดเวลาในการทำงานของตัวเองได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องยึดกรอบการทำงานในรูปแบบเดิม อย่างไรก็ตามหากวันที่มีการนัดประชุมสำคัญและจำเป็นที่จะต้องพบเจอกัน ก็สามารถเข้ามาทำงานในออฟฟิศได้ทุกเวลา เพราะในออฟฟิศมีสถานที่และอุปกรณ์เตรียมพร้อมสำหรับการพูดคุยและทำงานร่วมกัน

ดังนั้นการทำงาน Work from Anywhere นั้น จึงไม่ได้จำกัดสถานที่ว่าจะต้องทำงานที่บ้านหรือออฟฟิศเพียงอย่างเดียว เราสามารถเปลี่ยนบรรยากาศไปนั่งทำงานริมทะเลหัวหิน หรือสถานที่อื่นๆ ได้ การทำงานในรูปแบบนี้จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้พนักงานสามารถปลดปล่อยไอเดียได้อย่างอิสระ และช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับการทำงานได้ดียิ่งขึ้น

สิ่งสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ “Work from Anywhere” ประสบความสำเร็จ อย่างแรก เราต้องมี Core Value ที่ชัดเจน เป็นความเชื่อร่วมกันที่ทุกคนสามารถยึดถือและปฏิบัติได้ อย่างที่สอง คือการสื่อสารอย่างโปร่งใสและทั่วถึงกันเสมอ บางบริษัทในเครือก็เปิดห้อง Discord ทำงานร่วมกันตลอดเวลา และสุดท้ายต้องรักษาความสัมพันธ์ของทีมงานให้ดี ไม่ว่าจะทำงานจากที่ใดก็ตาม

แม้จะอยู่ห่างไกลและเจอหน้ากันน้อยลง แต่เราก็พยายามสร้างความสัมพันธ์ให้ทีมแรบบิทได้ใกล้ชิดกันผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การมี Gather Town ออฟฟิศเสมือนจริงที่ทุกคนสามารถสร้างตัวละครเข้ามานั่งพูดคุย ปรึกษาเรื่องงาน รวมถึงกิจกรรมออนไลน์กระชับความสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพ เราเชื่อว่าการทำงานในอนาคต ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับสถานที่ แต่ควรมองที่การทำงานร่วมกัน และผลลัพธ์ของการทำงาน เพื่อให้อิสระทั้งในชีวิต และความคิด ไอเดีย ที่จะสะท้อนออกมาในผลงานได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

written by

Rabbit Digital Group

Break the norm, Build the tale.

Related Blogs

3 สวัสดิการโดนใจสำหรับทีมแรบบิท

แรบบิท ดิจิทัล กรุ๊ป ได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับทีมงานนอกเหนือจากสวัสดิการขั้นพื้นฐานทั่วไป เพราะเราเชื่อว่าทีมงานทุกคนเป็นกำลังสำคัญท

12 Oct 2021

กิจกรรม Club burrow2 กระชับความสัมพันธ์ทีมแรบบิทให้ใจใกล้กัน

แรบบิท ดิจิทัล กรุ๊ป จัดกิจกรรม Club Burrow เพื่อช่วยกระชับความสัมพันธ์ของทีมแรบบิทให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ในวันที่ทุกคนต้องทำงานในรูปแบบ Work From Home

29 Sep 2021

กิจกรรม Club Burrow กระชับความสัมพันธ์ในวันที่ทุกคนต้อง Work From Home

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แรบบิท ดิจิทัล กรุ๊ป ได้เล็งเห็นถึงความสัมพันธ์ของพนักงานที่ต้องทำงานอยู่บ้านตลอดทั้งวัน ไม่สามารถออกไปหาประสบการณ์

19 Aug 2021

Let’s Jump
Together

Request For Credential Presentation

Let’s Jump
Together

Request For Credential Presentation