writer

Rabbit Digital Group

Break the norm, Build the tale.

3 สวัสดิการโดนใจสำหรับทีมแรบบิท

แรบบิท ดิจิทัล กรุ๊ป ได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับทีมงานนอกเหนือจากสวัสดิการขั้นพื้นฐานทั่วไป เพราะเราเชื่อว่าทีมงานทุกคนเป็นกำลังสำคัญท

12 Oct 2021

ฉีกกรอบการทำงานเดิมๆ ด้วยการทำงานแบบ “Work from Anywhere”

จากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้แรบบิท ดิจิทัล กรุ๊ป มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นการทำงานจากที่บ้าน หรือ Work from Home ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเพื่อ

5 Oct 2021

การดูแลจิตใจ (ตัวเอง) ในช่วงวิกฤติ ฉบับรวิศ หาญอุตสาหะ

หัวข้อการดูแลจิตใจ (ตัวเอง) ในช่วงวิกฤต เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม Club Burrow ครั้งที่ 2 จัดขึ้น @Gather Town แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ให้ทีมแรบบิททุกคนเข้ามาท

1 Oct 2021

กิจกรรม Club burrow2 กระชับความสัมพันธ์ทีมแรบบิทให้ใจใกล้กัน

แรบบิท ดิจิทัล กรุ๊ป จัดกิจกรรม Club Burrow เพื่อช่วยกระชับความสัมพันธ์ของทีมแรบบิทให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ในวันที่ทุกคนต้องทำงานในรูปแบบ Work From Home

29 Sep 2021

เบื้องหลังกระต่ายเลือดใหม่ที่ติด 14 Shortlist Young Lions Live

“Young Lions Live 2021” เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ทั่วโลก อายุระหว่าง 18-30 ปี ได้มาแสดงออกถึงศักยภาพ พร้อมถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์และมุมมองใหม

1 Sep 2021

กิจกรรม Club Burrow กระชับความสัมพันธ์ในวันที่ทุกคนต้อง Work From Home

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แรบบิท ดิจิทัล กรุ๊ป ได้เล็งเห็นถึงความสัมพันธ์ของพนักงานที่ต้องทำงานอยู่บ้านตลอดทั้งวัน ไม่สามารถออกไปหาประสบการณ์

19 Aug 2021

สรุปกิจกรรม Happy Day with Rabbit ส่งท้ายการฝึกงานภาคฤดูร้อน 2021 แบบ New Normal

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะส่งผลให้นักศึกษาที่ได้มาฝึกงานที่แรบบิท ดิจิทัล กรุ๊ป ต้องทำงานในรูปแบบ “Work from Home” และไม่สามารถใกล้ชิดก

20 Jul 2021

ชม 8 ผลงานโฆษณายอดเยี่ยมของ Rabbit Digital Group จากการคัดเลือกระดับภูมิภาค Asia-Pacific ปี 2021

การได้ถูกคัดเลือกงานขึ้นเป็นผลงานยอดเยี่ยมถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างมากในวงการโฆษณา ในปีนี้การประกาศผลงานโฆษณายอดเยี่ยมครั้งสำคัญในระดับภูมิ

15 Jul 2021

Let’s Jump
Together

Request For Credential Presentation

Let’s Jump
Together

Request For Credential Presentation